+982177491031 ut5@iust.ac.ir

تماس با ما

براساس توافق این وب‌سایت به طور مشابه در دامین مربوط به 5 دانشگاه در نشانی‌های زیر فعال شده است:

 

http://ut5.aku.ac.ir

 

http://ut5.aut.ac.ir

 

http://ut5.ir

 

http://ut5.iut.ac.ir

 

http://ut5.sharif.edu

برای تماس با ما می‌توانید از مسیرهای زیر استفاده نمایید: 

رایانامه:  ut5@iust.ac.ir 

تلفن:   77240303 

نمابر: 77491031