+982177491031 ut5@iust.ac.ir

شورای راهبری

شورای راهبری که اعضای آن  روسای دانشگاه‌های عضو می‌باشند بالاترین نهاد تصمیم‌گیری UT5 است. نشست روسا دانشگاه‌های عضو، یک بار در سال و پس از برگزاری یکی از جلسات شورای برنامه‌ریزی یا کنفرانس عمومی به صورت دوره‌ای برگزار خواهد شد. در هر نشست علاوه بر مسائل ارجاع شده از شورای برنامه‌ریزی، یک موضوع محوری در آن سال برای بحث میان روسا تعیین می‌شود.